General Statistics

From:   ever     To:   now     Change range
 
Geo Map
Region #
AS - Asia, other 10604
NA - North America 5783
EU - Europe 1264
OC - Oceania 20
Total 17671
Country #
SG - Singapore 10442
US - United States of America 5773
DE - Germany 1199
MY - Malaysia 142
GB - United Kingdom 27
AU - Australia 20
RO - Romania 19
CA - Canada 10
IE - Ireland 10
ID - Indonesia 8
other - Other Country 50115
Total 67765
City #
Singapore 4495
Brooklyn 1859
Frankfurt am Main 598
West Jordan 480
Boardman 205
Kuala Lumpur 37
Pompano Beach 33
Philadelphia 28
Mosnita Noua 19
Sydney 19
other 59992
Total 67765
Most viewed items #
ID: c3eb8537-0db7-4c25-9920-7c7c70d88fd4 - Kata seerti dan kata berlawan dalam bahasa Melayu [Synonyms and antonyms in Malay] 3055
ID: 815b7005-577e-4fa6-90c7-b9d14ae8f48b - Ejaan Rumi bahasa Melayu ejaan baru dan ejaan yang disempurnakan [Malay language Rumi spelling from the new to the improved] 2137
ID: 6749c87e-65b4-4c77-a0f1-2193e44e714c - Tentang kekata: Tadika/tabika [About the word “kindergarten”] 1528
ID: 4709d7d1-4fe6-47eb-b970-c1e2c1505472 - [Akronim] 1105
ID: 82ba80f2-cd16-4e4d-b3a8-86b5655c61b6 - Ejaan Rumi bahasa Melayu sehingga ejaan Za’ba [Malay language spelling from Rumi to Za'ba spelling] 1015
ID: 8b9a5fd6-7e32-408d-a1cd-b3dc2a28002f - Asas2 tatabahasa Melayu: Tarap perwujudan [Basics of Malay grammar: Level of representation] 810
ID: ed081b45-e12f-4d23-8d4c-33516c32bbae - Tentang kekata: Sopan dan santun [About the word: Polite] 796
ID: f010550d-54bf-4b11-a5ea-83aa85f12ab9 - Tentang: Jauhi / jauhkan [About “stay away”/”keep it away”] 751
ID: 9a6339ce-052c-4cf4-9a64-7609eb47c64f - Adat Melayu Singapura [Malay customs in Singapore] 676
ID: 06bc3704-7417-4db7-9865-6e695b879b6a - Ejaan Rumi bahasa Melayu ejaan yang selalu disalaheja [Malay language Rumi spelling errors] 659
ID: 3e633765-2ded-4bea-9000-b1063b596701 - Ejaan Rumi bahasa Melayu sehingga ejaan Melindo [Malay language spelling from Rumi to Melindo spelling] 479
ID: c3e2dece-943f-4251-8938-d7eb0cfdd336 - Tahyul sebagai kebiasaan kebudayaan [Superstition as a cultural habit] 454
ID: 296576b0-e4f0-46e4-9b7a-5c24bf006546 - Peranan bahasa dalam kebudayaan [The role of language in culture] 418
ID: 1025f42b-b4b1-4266-8fba-021638f3ba5e - Tentang: Tajaka dan taska [About “childcare center”] 413
ID: c92d2a47-4e50-490f-9ca3-0f90fc54f956 - Perihal peribahasa [About proverbs] 409
ID: 5767d511-4d20-4468-9b22-2f277b1f6b20 - Ucapan sebagai wakil MUIS, di majlis meraikan bakal-bakal Haji di samping perjumpaan Hari Raya [Speech as MUIS representative, at the ceremony for prospective Haj pilgrims cum Hari Raya gathering] 360
ID: 09955d58-01f9-4fcc-ae4c-ffce278ae9dd - Sekelumit kisah pra-lahirnya Asas 50 [The pre-beginnings of ASAS 50] 350
ID: f8b1c2a1-ec6b-44b6-a999-4ce4741ace67 - Tentang ungkapan: ‘Salin tak tumpah’ [About the expression of “looking exactly alike”] 346
ID: 920dedb9-80c5-498a-9986-089c5b857db9 - Perayaan Hari Raya [Hari Raya celebration] 334
ID: b4818e6e-0a62-4d9c-9adb-7024fe56327a - Sejarah perkembangan bahasa Melayu di Singapura 317
ID: d2ad9886-78ef-44ab-9543-8438f9292eb6 - Mengenal “ayat” dan “bukan ayat” 311
ID: 058ec0d5-c369-4605-b047-b780a6fdfbd1 - Sebutan baku [Standard pronunciation] 308
ID: 43c92e49-922c-47a8-a703-622300cebb04 - Ketinggian budi [The height of kindness] 307
ID: 5f1688c6-b531-4f15-b464-a8f86856f496 - Kebudayaan dan masyarakat [Culture and society] 286
ID: 8bdb9359-205d-4f18-925c-ecd6c2fb655a - Sekelumit pengalaman Angkatan Sasterawan '50 [A brief history of Angkatan Sasterawan '50] 275
ID: 11713839-c583-48e3-a2d7-9e981601ee57 - Ejaan baru (II) [New spelling (II)] 274
ID: f3ec12fd-8982-4624-a3ea-d5b0286011b3 - Teka-teki 270
ID: 786da8e3-e0dc-4571-a15c-58b4c42c9d04 - Takrifan dan peranan budaya dalam masyarakat [The definition and role of culture in society] 266
ID: 499049ea-0147-446a-b536-2acc0445514b - Pengajaran tatabahasa [Teaching of grammar] 263
ID: 38b0b46f-5481-4314-81d9-19e831d0b3cd - Kenyataan akhbar ASAS '50 mengenai pendidikan wajib dan madrasah [ASAS '50 press statement on compulsory education and madrasah] 261
ID: f626e81b-51a4-41b5-800d-f753b52a049a - Pemodenan/pembaratan [Modernisation/westernisation] 260
ID: fd482a1d-a4bb-4f20-8d6e-6ba7e57fa352 - Majlis penutup: Perkhemahan Sastera Pelajar Pra-U Tampines JC [Closing ceremony: Tampines JC Pre-U Students' Literary Camp] 260
ID: a1db5a0c-b9b6-4f8b-9da2-504a519460db - M29 258
ID: 83c48d67-3e41-4456-a525-cdb5f95497c6 - Ikatan sejarah Singapura ke arah perhubungan pelancongan IMS-GT [Singapore's historical ties to the IMS-GT tourism relationship] 256
ID: 52bdff64-9960-4b5f-97be-d6926762b454 - Tentang gelar: Wak dan Cik [About the title of “Wak and Cik”] 253
ID: daa7aaec-411f-42f7-aae2-f3793013ec97 - Tentang penggunaan awalan ber/me [About the use of the prefix ber/me] 253
ID: 1819cd6e-a771-460a-9303-7c45900f6700 - Bahasa jiwa bangsa [134] [Language is the soul of society [134]] 252
ID: 0d539da8-1764-4da5-b613-4ac48152bcee - Pembukaan majlis foram APAD [Opening ceremony of APAD Forum] 250
ID: eb2a4156-862e-474f-9825-30f4cc624887 - Tentang: Etimologi dan morfologi [About etymology and morphology] 250
ID: edda9fb4-ffa8-4dbb-bb11-7def1d429049 - Sastera Melayu di Singapura dengan pengalamannya [History of Malay literature in Singapore] 247
ID: 7fcd7dcb-e520-4356-a062-2df7e47af0bf - Ucapan disampaikan kepada Angkatan Karyawan Islam sempena terima Anugerah Tun Seri Lanang [Speech delivered at the Angkatan Karyawan Islam in conjunction to receiving the Tun Seri Lanang Award] 246
ID: d25dce70-04a0-451a-96b8-5a0586b5cb25 - ASAS 50 25 tahun [25 years of ASAS '50] 246
ID: 93fc6279-ed23-4cf2-a355-8e6a52f5ae21 - Ucapan Ketua 1 ASAS '50 di majlis perasmian Bengkel Penulisan Remaja 1996 dan pelancaran buku Mimpi panjang seorang penyair [ASAS '50 Chairmain 1 speech at the opening of the 1996 Youth Writing Workshop and book launch for Mimpi panjang seorang penyair] 245
ID: 9ea97f05-e881-4ef9-b44c-19b79164bb1f - Kebudayaan Melayu kini dalam kehidupan di Singapura [Malay culture in contemporary Singapore] 245
ID: 15b9e6e7-2d40-4365-941f-15c72fb257fa - Aneh, ya aneh.. namun, it’s the beauty of the language: Pluralisasi kekata serapan ke bahasa Melayu [Strange, yes strange .. but, it's the beauty of the language: Pluralisation of absorption words into the Malay language] 243
ID: 72f22874-7ddf-4f63-b5de-2995cbd1cd10 - Ucapan Pengerusi LARAS Haji Muhammad Ariff B Ahmad kepada Majlis Penyampaian Tauliah Kursus Peningkatan (1) Guru-guru Madrasah [Speech by the Chairman of LARAS Haji Muhammad Ariff B Ahmad at the Appointment Ceremony for Enhancement Course (1) for Madrasah Teachers] 242
ID: 1258eb60-0ee9-45db-b9a5-41a3228d9e20 - Penglibatan saya dalam perkembangan bahasa Melayu dalam era pramerdeka dan pascamerdeka 239
ID: d919c537-f1f2-4c5d-998e-78ab6fb2aa24 - Ucapan kepada majlis pembukaan rasmi Masjid Al-Muttaqin [Speech at the official opening ceremony of Al-Muttaqin mosque] 239
ID: ac8d0214-1046-4cc6-84ae-eec63aafca0c - M13 238
ID: 1b8042a2-550d-4175-97b3-64cc67c39fcd - Perkembangan bahasa Melayu dan peranannya di Singapura [The development of the Malay language and its role in Singapore] 237
ID: e9bf99f6-de45-44af-8283-44cd3636fccc - Bagaimana memberi ceramah dalam bahasa Melayu dengan yakin [How to give a talk in Malay language with confidence] 237
Total 24429


Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Tot
2018 00 0000 00359689 20519 1272
2019 379385 318175866480 10389641197 274 3709
2020 497 866675231249 68972492267 1276 4279
2021 606388 327412046661044 1997288445777 1095702 12486
2022 29912012 214413126191692 2974256122792707 22022483 25976
2023 36414068 517731443408605 0000 00 20043
Ever 67765