Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10497/12399
Title: 农村教师专业发展的实践与研究——专业自觉下的校本研修 (Nong cun jiao shi zhuan ye fa zhan de shi jian yu yan jiu : zhuan ye zi jue xia de xiao ben yan xiu)
Authors: Wu, Jiankang
Issue Date: 2012
URI: http://hdl.handle.net/10497/12399
Issued Date: 2012
Call Number: LB1727.C6 W85
Appears in Collections:Master in Educational Administration

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
WuJiankang-MEA.htmAbstract8.05 kBHTMLView/Open
WuJiankang-MEA.pdfFull Text873.48 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s)

13
checked on Aug 16, 2017

Download(s)

9
checked on Aug 16, 2017