Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10497/13614
Title: 架构区域性职前职后教育中心的实践与思考 : 以上海市曹杨职业技术学校为载体 (Jia gou qu yu xing zhi qian zhi hou jiao yu zhong xin de shi jian yu si kao : yi Shanghai Shi Caoyang zhi ye ji shu xue xiao wei zai ti)
Authors: Wang, Maojiang
Issue Date: 2012
URI: http://hdl.handle.net/10497/13614
Issued Date: 2012
Call Number: LC1047.C6 W364
Appears in Collections:Master in Educational Administration

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
WangMaojiang-MEA.htmAbstract8 kBHTMLView/Open
WangMaojiang-MEA.pdfFull Text1.02 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s)

18
checked on Aug 23, 2017

Download(s)

12
checked on Aug 23, 2017