Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10497/14029
Title: 
主题型学校文化建设影响学生发展的实践与研究 : 以谢家湾小学“红梅花儿开,朵朵放光彩”学校文化为例 (Zhu ti xing xue xiao wen hua jian she ying xiang xue sheng fa zhan de shi jian yu yan jiu : yi xie jia wan xiao xue "hong mei hua er kai, duo duo fang guang cai" xue xiao wen hua wei li)
Authors: 
Issue Date: 
2013
URI: 
Issued Date: 
2013
Call Number: 
LB45 L589
Appears in Collections:Master in Educational Administration

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LiuXiya-MEA_Abstract.pdfAbstract411.49 kBAdobe PDFView/Open
LiuXiya-MEA.pdfFull Text1.59 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s) 50

49
Last Week
0
Last month
3
checked on Jan 17, 2019

Download(s)

31
checked on Jan 17, 2019