Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10497/14041
Title: 以主题教育活动促进中小学的生命教育--以北京师范大学亚太实验学校为例 (Yi zhu ti jiao yu huo dong cu jin zhong xiao xue de sheng ming jiao yu--yi beijing shi fan da xue ya tai shi yan xue xiao wei li)
Authors: Jing, Xu Chao
Issue Date: 2013
URI: http://hdl.handle.net/10497/14041
Issued Date: 2013
Appears in Collections:Master in Educational Administration

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
JingXuchao-MEA.htmAbstract8.77 kBHTMLView/Open
JingXuchao-MEA.pdfFull Text1.24 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s) 50

25
checked on Aug 22, 2017

Download(s)

15
checked on Aug 22, 2017