Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10497/15979
Title: 基于虚拟学习社区的教师专业化发展实践研究: 以河北邢台外国语学校为例 (ji yu xu ni xue xi she qu de jiao shi zhuan ye hua fa zhan shi jian yan jiu: yi hebei xing tai wai guo yu xue xiao wei li)
Authors: Zhang, Liqing
Issue Date: 2014
URI: http://hdl.handle.net/10497/15979
Issued Date: 2014
Call Number: LB1044.87 Z436
Appears in Collections:Master in Educational Administration

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ZhangLiqing-MEA.htmAbstract11.01 kBHTMLView/Open
ZhangLiqing-MEA.pdfFull Text2.97 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s) 5

166
checked on Aug 17, 2017

Download(s) 5

218
checked on Aug 17, 2017