Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10497/17147
Title: 上海市农村学校教师发展面临的困境与对策研究 : 以上海市兴塔中学为例 (Shanghai shi nong cun xue xiao jiao shi fa zhan mian lin de kun jing yu dui ce yan jiu : yi Shanghai Shi xing ta zhong xue wei li)
Authors: Jin, Xian
Issue Date: 2015
URI: http://hdl.handle.net/10497/17147
Issued Date: 2015
Call Number: LB1727.C6 J569
Appears in Collections:Master in Educational Administration

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
JinXian-MEA_Abstract.pdfAbstract290.32 kBAdobe PDFView/Open
JinXian-MEA.pdfFull Text921.3 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s) 50

38
checked on Nov 21, 2017

Download(s)

16
checked on Nov 21, 2017