Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10497/17147
Title: 上海市农村学校教师发展面临的困境与对策研究 —— 以上海市兴塔中学为例 (shanghai shi nong cun xue xiao jiao shi fa zhan mian lin de kun jing yu dui ce yan jiu -- yi shang hai shi xing ta zhong xue wei li)
Authors: Jin, Xian
Issue Date: 2015
URI: http://hdl.handle.net/10497/17147
Issued Date: 2015
Call Number: LB1727.C6 J569
Appears in Collections:Master in Educational Administration

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
JinXian-MEA.htmAbstract6.96 kBHTMLView/Open
JinXian-MEA.pdfFull Text921.3 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s) 50

32
checked on Sep 22, 2017

Download(s)

15
checked on Sep 22, 2017