Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10497/18223
Title: 
新中两国中学学校文化建设的对比研究 : 以新加坡德明政府中学与中国河北省三河市第五中学为例 (Xin Zhong liang guo zhong xue xue xiao wen hua jian she de dui bi yan jiu : yi Xinjiapo de ming zhong fu zhong xue yu Zhongguo Hebei Sheng Sanhe Shi di wu zhong xue wei li)
Authors: 
Issue Date: 
2016
URI: 
Issued Date: 
2016
Call Number: 
LB2945 T536
Appears in Collections:Master in Educational Administration

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TianWen-MEA_Abstract.pdfAbstract393.14 kBAdobe PDFView/Open
TianWen-MEA.pdfFull Text2.33 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s) 50

46
Last Week
0
Last month
1
checked on Nov 17, 2018

Download(s)

15
checked on Nov 17, 2018