Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10497/19159
Title: 
江津区九年一贯制农村学校教师队伍建设研究 : 以江津区东方红学校为例 (Jiangjin Qu jiu nian yi guan zhi nong cun xue xiao jiao shi dui wu jian she yan jiu : yi Jiangjin Qu dong fang hong xue xiao wei li)
Authors: 
Issue Date: 
2017
URI: 
Issued Date: 
2017
Appears in Collections:Master in Educational Administration

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
HaoRenzhi-MEA_Abstract.pdfAbstract400.54 kBAdobe PDFView/Open
HaoRenzhi-MEA.pdfFull Text1.4 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s) 5

119
Last Week
2
Last month
9
checked on Jul 12, 2018

Download(s)

11
checked on Jul 12, 2018