Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10497/19791
Title: 
幸福教育视域的“三立”校本课程体系建构研究: 以重庆市南坪中学校课程体系建 构为例 (Xing fu jiao yu shi yu de “san li” xiao ben ke cheng ti xi jian gou yan jiu : yi Chongqing Shi Nanping zhong xue xiao ke cheng ti xi jian gou wei li)
Authors: 
Issue Date: 
2018
URI: 
Issued Date: 
2018
Appears in Collections:Master in Educational Administration

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
FanGuoqiang-MEA_Abstract.pdfAbstract409.28 kBAdobe PDFView/Open
FanGuoqiang-MEA.pdfFull Text1.54 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record