Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10497/19807
Title: 
培养“人尽其才”公民的课程研究: 基于中国重庆市沙坪坝区srxx 的实践模式 (Pei yang “ren jin qi cai” gong min de ke cheng yan jiu : ji yu Zhongguo Chongqing Shi Shapingba Qu srxx de shi jian mo shi)
Authors: 
Issue Date: 
2018
URI: 
Issued Date: 
2018
Appears in Collections:Master in Educational Administration

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
YangZhiwei-MEA_Abstract.pdfAbstract571.67 kBAdobe PDFView/Open
YangZhiwei-MEA.pdfFull Text2.35 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record