Browsing "Academic Exercises/Policy Analysis Papers/Undergraduate Theses" by Subject Vocational education--China

Showing results 1 to 16 of 16
Issue DateTitleAuthor(s)
2007Gao deng zhi ye jiao yu PBL jiao xue mo shi yan jiu : Xinjiapo gong he li gong xue yuan PBL jiao xue mo shi yu Zhongguo gao zhi jiao yu chuan tong jiao xue mo shi de bi jiaoChen, Huaiyong (陈怀勇)
2007Xin Zhong liang guo zhi ye jiao yu zhao sheng zheng ce de bi jiao yu jie jianMin, Xia (闵霞)
2007Xinjiapo yu Zhongguo gao deng zhi ye jiao yu pei yang mu biao de fen xi bi jiaoChen, Yuge (陈玉阁)
2006Xinjiapo, Zhongguo zhi ye ji shu jiao yu zheng ce bi jiaoHuang, Shenglan (黄盛兰)
2007Xinjiapo, Zhongguo zhi ye jiao yu ren cai pei yang ti xi zheng ce bi jiaoZhang, Xiaoju (张小菊)
2007Zhong Xin cu jin zhi ye jiao yu fa zhan ce lue de bi jiao yan jiuDai, Hui (戴晖)
2007Zhong Xin liang guo gao deng zhi ye jiao yu ke cheng ti xi de bi jiaoShen, Chunbao (沈春宝)
2007Zhongguo yu Xinjiapo zhong deng zhi ye jiao yu fa zhan zheng ce bi jiaoFu, Yang (傅阳)
2006中、新两国中等职业教育市场化办学政策的比较研究 (Zhong Xin liang guo zhong deng zhi ye jiao yu shi chang hua ban xue zheng ce de bi jiao yan jiu)Zhao, Aiqin (赵爱芹)
2007中国新加坡中等职业学校课程政策比较研究 (Zhongguo Xinjiapo zhong deng zhi ye xue xiao ke cheng zheng ce bi jiao yan jiu)Zhou, Chunjiang (周春江)
2007中新职普分流政策比较研究 (Zhong Xin zhi pu fen liu zheng ce bi jiao yan jiu)Zhang, Yuping (张裕平)
2007中新高职教育实践教学比较研究 (Zhong Xin gao zhi jiao yu shi jian jiao xue bi jiao yan jiu)Wang, Pei (王沛)
2008以就业为导向的高职教育课程发展与开发探究 (Yi jiu ye wei dao xiang de gao zhi jiao yu ke cheng fa zhan yu kai fa tan jiu)Zhang, Jiyou (张继有)
2006新加坡与中国职业技术教育政策比较 (Xinjiapo yu Zhongguo zhi ye ji shu jiao yu zheng ce bi Jiao)Yan, Yong (闫永)
2006新加坡与中国高等职业技术教育办学效益的宏微观分析 (Xinjiapo yu Zhongguo gao deng zhi ye ji shu jiao yu ban xue xiao yi de hong wei guan fen xi)Tian, Mingxin (田明欣)
2017高等职业教育校企合作模式改革探究 : 以加拿大、新加坡为启示 (Gao deng zhi ye jiao yu xiao qi he zuo mo shi gai ke tan jiu : yi Jianada, Xinjiapo wei qi shi)Zhou, Runzhi