Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10497/16048
Title: 基于教师幸福视角的普通初中校教师生存状态调查研究: 以×××中学为例 (ji yu jiao shi xing fu shi jiao de pu tong chu zhong xiao jiao shi sheng cun zhuang tai diao cha yan jiu: yi XXX zhong xue wei li)
Authors: Yang, Nan
Issue Date: 2014
URI: http://hdl.handle.net/10497/16048
Issued Date: 2014
Call Number: LB2832 Y36
Appears in Collections:Master in Educational Administration

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
YangNan-MEA.htmAbstract10.82 kBHTMLView/Open
YangNan-MEA.pdfFull Text892.47 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s) 50

41
checked on Aug 23, 2017

Download(s) 20

59
checked on Aug 23, 2017